Från och med den 1 oktober upphör flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Regeringen tar även bort undantaget som gällt för läkarintyg.

Det innebär att medarbetare behöver lämna in ett läkarintyg till sin chef från dag 8 i sjukskrivningen och till Försäkringskassan dag 15. Detta gäller om din första sjukdag är den 1 oktober 2021.

Om du insjuknade före den 1 oktober 2021, gäller de tidigare reglerna om slopat karensavdrag och läkarintyg från dag 22 i sjukskrivningsperioden. Om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8.

Rutinen för sjukanmälan är oförändrad.

Stockholms universitet följer informationen från regeringen och Försäkringskassan och uppdaterar denna sida allteftersom nya beslut tas.

>> Läs mer på Försäkringskassans webbplats
>> Läs mer om regeringens åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset
>> Läs mer på Regeringskansliets webbplats