Regeringen tog tillfälligt bort karensavdraget från och med den 11 mars med anledning av coronaviruset. För dig som medarbetare innebär det att du retroaktivt kan söka ersättning för den första dagen i sjukperioden. Ansökan om ersättning för karens ska göras hos Försäkringskassan. Rutinen för sjukanmälan är oförändrad.

>> Läs mer på regeringens webbplats om de ändrade reglerna


Den 2 april fattade riksdagen beslut om att tillfälligt avskaffa kravet på läkarintyg från den 8:e dagen i en sjuklöneperiod. Från och med den 15 december 2020 behöver du ha ett läkarintyg från den 22:e dagen i sjukskrivningsperioden. Beslutet gäller t.o.m. den 31 januari 2021.

Detta gäller inte om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8.

>> Läs mer på Försäkringskassans webbplats
>> Läs mer om regeringens åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset
>> Läs mer på Regeringskansliets webbplats