Läkarvård
Du får ersättning för all läkarvård, oralkirurgisk behandling samt psykologbehandling med högst 95 kronor vid varje behandlingstillfälle. Ersättningen är skattepliktig med undantag för läkarbesök hos privatläkare som inte är ansluten till Försäkringskassan.

Sjukgymnastik och annan sjukvårdande behandling
Du får ersättning med högst 55 kronor för varje besök i offentlig vård eller hos enskild vårdgivare som tillämpar av regeringen fastställd taxa. Ersättningen är skattepliktig.

Annan sjukvårdande behandling kan vara kiropraktor- och naprapatbehandling. Utövarna måste vara registrerade hos Socialstyrelsen.

Sjukhusvård
Sjukhusvård ersätts av arbetsgivaren med högst 70 kronor för varje vårddag.

Läkemedel
Du får ersättning för kostnader för läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd. Begär kvitto (receptspecifikation) på apoteket och skicka in det (i original) till din lönehandläggare vid Personalavdelningen. Apoteket registrerar inköpet på högkostnadskortet. Ersättningen är skattepliktig.

 

Observera att under semester utomlands utgår ingen ersättning från universitetet för läkarvård och medicin.

Insända kvitton för läkarbesök och läkemedel får högst vara sex månader gamla vid utbetalningstillfället.