Vid utbetalning av ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik m.m. behöver lönehandläggare ha kvitto i original med den anställdes namn och personnummer.

Ersättning ges för:

  • läkarvård, psykologbehandling, oralkirurgisk behandling, ortoped – ersätts med 95 kronor
  • behandling som ges av legitimerad psykiater, psykolog, psykoterapeut – ersätts med 95 kronor
  • röntgen – ersätts med 95 kronor
  • sjukgymnastik/fysioterapeut – ersätts med 55 kronor
  • logoped – ersätts med 55 kronor
  • legitimerad kiropraktor – ersätts med 55 kronor
  • legitimerad naprapat – ersätts med 55 kronor
  • medicinsk fotvård vid besök på vårdcentral – ersätts med 55 kronor
  • kurator – ersätts med 55 kronor
  • sjukhusvård – ersätts med 70 kronor/dygn – gäller även vid sjukhusvård för förlossning och vård vid BB-avdelning (enligt Arbetsgivarverket).

Vid utbetalning av ersättning för läkemedel behöver lönehandläggaren receptkvitto. På kvittot ska födelsedatum framgå. Läkemedel ersätts endast där det framgår att ”läkemedel ingår inom högkostnadsförmån”. Insända kvitton för läkarbesök och läkemedel bör skickas in så snart som möjligt och får högst vara 6 månader gamla vid utbetalningstillfället.