Av de 65 medarbetare vid universitetet som under året uppnått 30 år i statlig tjänst närvarade 47 vid mottagningen. Ceremonin hölls i Aula Magna under ledning av rektor Astrid Söderbergh Widding. 

Tord Rådahl, sektionschef för Sektionen för utbildningstolkning vid Studentavdelningen, var en av 47 som tog emot utmärkelsen.
Tord Rådahl, sektionschef för Sektionen för utbildningstolkning vid Studentavdelningen, var en av 47 som tog emot utmärkelsen.

 

Konstvas från Kosta Boda av Ernst Billgren
Konstvas från Kosta Boda av Ernst Billgren

Med uttrycket – nit och redlighet – menas idag att arbetstagaren har skött sig oklanderligt. Det krävs normalt 30 års sammanlagd statlig anställningstid för att en arbetstagare ska kunna tilldelas NOR. Om arbetstagaren går i pension kan NOR dock tilldelas om arbetstagaren kan räkna 25 års anställning med avgången. Rektor bjuder in till en ceremoni där NOR-utmärkelserna delas ut. Den som tilldelas NOR får välja mellan guldklocka, kristallskål, guldmedalj, konstvas eller konstskulptur. 

 

Mottagare av NOR 2018.
Mottagare av NOR 2018 samt rektor Astrid Söderbergh Widding.