2016 års deltagare vid ceremonin.
2016 års deltagare vid ceremonin.

 

Den 25 maj var det dags för 2016 års utdelning av utmärkelsen vid Stockholms universitet. Av de 47 medarbetare vid universitetet som under året uppnått 30 år i statlig tjänst närvarade 32 vid mottagningen. Rektor Astrid Söderbergh Widding delade ut utmärkelsen och prorektor Hans Adolfsson närvarade vid ceremonin.

 

Om utmärkelsen Nit och Redlighet

Den som har varit anställd i statens tjänst i 30 år får ta emot utmärkelsen – För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR). Med uttrycket – nit och redlighet – menas idag att arbetstagaren har skött sig oklanderligt. Det krävs normalt 30 års sammanlagd statlig anställningstid för att en arbetstagare ska kunna tilldelas NOR. Om arbetstagaren går i pension kan NOR dock tilldelas om arbetstagaren kan räkna 25 års anställning med avgången. Rektor bjuder in till en ceremoni där NOR-utmärkelserna delas ut.

 

Den som tilldelas NOR får välja mellan:

- Herrarmbandsur av guld

- Damarmbandsur av guld

- Graverad kristallskål (från Kosta)

- Slipad kristallskål (från Orrefors)

- Guldmedalj