Arbetsmiljö

Två  medarbetare vid Personalavdelningen. Foto: Ingmarie Andersson

Arbetsmiljö

Den här avdelningen innehåller information om regler etc inom arbetsmiljöområdet i vid mening, dvs. även om rehabilitering, kränkande särbehandling och utvecklingssamtal m.m. Informationen vänder sig till alla medarbetare.