En modern arbetsplats måste präglas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Den kräver en ständig utveckling till verksamhetens och människors olika behov.

För att Stockholms universitet ska kunna hävda sig i en hårdnande konkurrens med andra universitet måste vi tillsammans lägga ner tid och kraft på att utveckla och värna vår arbets- och studiemiljö. Särskilt angeläget är att utveckla den psykosociala arbetsmiljön samtidigt som vi arbetar med den fysiska.

En god psykosocial arbetsmiljö utvecklar kreativitet, påverkar gynnsamt hälsan och skapar förutsättningar för ett gott arbetsresultat. En ökad öppenhet och ett tillåtande klimat skapar möjlighet för medarbetare och studenter till större delaktighet och påverkan i arbetet.

Stockholms universitet ska därför arbeta för att skapa en attraktiv, hälsobefrämjande arbetsplats och därmed också säkra en långsiktig effektiv verksamhet.

Läs mer i universitetets arbetsmiljöpolicy, rektorsbeslut 100325, som finns i Regelboken.

I övergripande arbetsmiljöfrågor vid universitetet samverkar Personalavdelningen, Tekniska avdelningen och Studentavdelningen med de fackliga organisationerna, huvudskyddsombuden och Studentkåren.

Kontakt
Vid Personalavdelningen:
Anna-Karin Huggare, tfn 08-16 21 98, anna-karin.huggare@su.se.

Vid Fastighetsavdelningen:
T.o.m. 171015 ställföreträdande säkerhetschef Jan Ekström, tfn tfn 08-16 35 45, jan.ekstrom@su.se, alternativt Thomas Hårberg, tfn 08-16 10 25, thomas.harberg@su.se,(fr.o.m. 171016 säkerhetschef Stephan Norrmén, tfn 08-16 12 32, stephan.norrmen@su.se),
skyddsingenjör Mats Hansson, tfn 08-16 22 51, mats.hansson@su.se (för laborativa inst.) och säkerhetssamordnare Mikael Härlin, tfn 08-16 21 01, mikael.harlin@su.se (för icke-laborativa inst.).

Lagar och avtal
Arbetsmiljön regleras av arbetsmiljölagen (AML), och arbetsmiljöförordningen (AMF), samt ett antal föreskrifter från arbetsmiljöverket (AV). Dessa hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats.