Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författning 1998:5 ”Arbete vid bildskärm” har du som arbetstagare rätt till gratis synundersökning och – om undersökningen visar att behov föreligger – särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete.

Glasögonen kan antingen vara enkelslipade eller s.k. närprogressiva (en synskärpa på max fyra meters avstånd). Vilka glas du bör ha beror på dina arbetsuppgifter. Om du arbetar med varierande synavstånd är oftast närprogressiva glas att föredra. De optiker som staten har tecknat avtal med har lång erfarenhet av bedömning av rätt typ av glas.

Bildskärmsglasögon som bekostas av arbetsgivaren är att betrakta som arbetsredskap.
 

Avtal

Staten har 2023-04-03 genom Kammarkollegiet tecknat ett rangordnat ramavtal med

  1. Synsam Group Sweden AB och
  2. Specsavers Sweden AB.

Detta innebär att du i första hand ska vända dig till leverantören som rangordnats med nummer 1.

På orter där leverantör enligt rangordning ej finns representerad träder nästa leverantör in enligt rangordning.

För att ersättning ska utgå, måste bildskärmsglasögon vara inköpta hos någon av dessa leverantörer.

Viktigt att du säkerställer att den Synsambutik som du besöker, ingår i avtalet (beroende på ägandeform inom Synsam).
>> Se Synsambutikslista.

Stockholms universitet betalar för synundersökning och glasögonglas, bågarna ingår i priset. De bågar som ingår motsvarar ett värde på upp till 1150 kronor inkluderande moms (ordinarie pris). Vid val av dyrare bågar betalar du som medarbetare mellanskillnaden direkt i butik.
 

E-handel av synundersökning/bildskärmsglasögon

Medarbetare

  1. Kontakta inköpskoordinator/behörig beställare för att få en beställningsblankett/inköpsorder.
  2. Boka tid hos optiker och medtag den signerade blanketten.

Beställningsblankett/inköpsorder skapas i e-handelsportalen. Vänd dig till behörig beställare på din institution/motsv.

Inköpsordern som signerats av chefen skickas till behörig beställare via e-post. Den anställde skriver ut inköpsordern och tar med den till butiken.

Behörig beställare

  1. Gå in på Marknadsplatsen – Tjänster – Optikertjänster – Välj både synundersökning och bildskärmsglasögon.
  2. Genomför beställningen och signerad inköpsorder mailas till dig som behörig beställare.