Struktur i vardagen

Försök att få arbetsdagen hemma att så långt som möjligt likna den du har på kontoret.

  • Ha tydliga arbetstider, bestäm när du ska jobba och när du är ledig. Stäng av datorn när arbetsdagen är slut.
  • Ta regelbundna pauser och en ordentlig lunchrast.
  • Se till att röra på dig, få frisk luft och dagsljus varje dag – t.ex. ta en lunchpromenad eller ”gå till jobbet” på morgonen och ”gå hem från jobbet” vid arbetsdagens slut.

Ergonomi

  • Ha om möjligt en plats hemma som är ”arbetsplatsen”. Se över arbetsplatsen utifrån, t.ex. belysning, stol/bord och arbetsställning. På Avonovas webbplats kan du hitta bra tips och råd gällande ergonomi vid hemarbete.
  • Var uppmärksam på tidiga kroppsliga signaler för att förhindra belastningsskador – t.ex. ömhet, spänning eller stelhet i muskler och leder.
  • Variera din arbetsställning ofta och ta pauser. På Feelgoods webbplats finns några förslag på pausjympapass.

Kommunikation med chef och kollegor

  • Har du ingen att bolla med när du är själv? Ta initiativet och ring en kollega för att prata lite och lösa det där problemet du kört fast med.
  • Se till att hålla även den sociala kontakten med kollegorna. Ring varandra lite extra om så bara för att prata med varandra. Zoom-fika?
  • Meddela och rapportera, enligt de vanliga rutinerna, om du är sjuk, VAB:ar eller är frånvarande av annan anledning.
  • Rapportera arbetsmiljörisker till chefen! Ta ansvar för att lyfta problem med din chef direkt när de uppstår.

Känner du dig orolig?

Upplever du hälsorelaterade besvär, som inte har koppling till ditt arbete, ska du alltid kontakta hälso- och sjukvården (1177 eller din husläkare).

Känner du oro över din arbetssituation, eller har andra arbetsrelaterade besvär, kan du alltid kontakta företagshälsovården Feelgood. Feelgood har möjlighet att erbjuda samtalsstöd digitalt, men kan även ta emot besök om detta bedöms som nödvändigt. Du som medarbetare har möjlighet till tre samtal per år, utan godkännande av chefen. Har du behov av ytterligare samtal behöver du först prata med din chef. Här hittar du kontaktuppgifter till Feelgood