Hur kan trakasserier förebyggas?
Behöver er institution utbildning eller stöd i hur trakasserier kan förebyggas är du välkommen att kontakta Studentavdelningen eller Personalavdelningen.

Om du som chef eller lärare får veta att trakasserier förekommer
Om en chef på universitetet får vetskap om att någon anställd utsätts för  trakasserier ska chefen omedelbart agera för att förhindra fortsatta trakasserier. På samma sätt är anställda vid universitetet skyldiga att omedelbart agera om de får reda på att en student utsatts för trakasserier. För hantering av trakasserier mot anställda respektive studenter, se relaterade länkar nedan.