Arbetsmiljö & lika villkor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Anställd
  6. Arbetsmiljö & lika villkor
Utanför Bloms hus. Foto: Per Larsson

Arbetsmiljö och lika villkor

Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbetsmiljö. Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. En god och hållbar arbetsmiljö förutsätter att vi alla aktivt deltar och tillsammans skapar en inkluderande verksamhet som gynnar oss alla. Lika villkor är ett samlingsbegrepp för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla anställda och studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Genomför forskarstudierna i tid och må bra på vägen – kurser till stöd för doktorander

Kurserna, den här gången på engelska, genomförs hösten 2023 och syftar till att stärka och stödja doktorander att leda sig själva samt att hantera höga prestationskrav och stress. Vidare syftar kurserna till att tillhandahålla doktorander produktivitets- och stresshanteringsverktyg samt ge möjlighet till utbyte med andra doktorander.

Kontakt

Personalavdelningen
E-post: parasto.rosencrantz@su.se

Studentavdelningen
E-post: likavillkor@su.se

Andra webbplatser

Länkar till andra webbplatser om arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor.