Internationell mobilitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Anställd
  6. Internationell mobilitet

Internationell mobilitet för anställda

Två forskare i ett laboratorium Foto: Eva Dalin

Stockholms universitet ska, enligt långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering. Här kan du läsa mer om mobilitet för forskare, lärare och övrig personal.

CIVIS academy

Civis-alliansen erbjuder tolv seminarier och kurser för T/A-personal och lärare som äger rum under våren och sommaren. Vissa av dem anordnas på plats, vissa online. Vissa riktar sig till utpekade funktioner, andra är mer allmänt tillgängliga. De flesta handlar om erfarenhetsutbyte.

Besök i Sheffield

Personalfortbildning

Som anställd vid Stockholms universitet har du möjlighet att besöka ett universitet som deltar i Erasmussamarbetet, ett företag eller organisation inom Europa för studiebesök, fortbildning eller "jobbskuggning".

Undervisning. Foto: Eva Dalin

Lärarmobilitet

Som lärare vid Stockholms universitet har du möjligheten att få finansiering för undervisning vid ett europeiskt eller nordiskt universitet genom Erasmus- och Nordplusprogrammet.

KONTAKT

Studentavdelningen

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 3