Många känner till att studenter kan åka på utbyte genom EU-programmet Erasmus+, men mindre känt är att det finns även möjligheten för administrativ personal att åka via Erasmus+ programmet. Erasmus personalfortbildning erbjuder finansiering för fortbildning utomlands i egna arbetsuppgifter. 

 
Stockholms universitet ska, enligt den långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering (Ytterligare fokus på internationella arbetet) Som anställd vid Stockholms universitet har du möjlighet att besöka ett universitet som deltar i Erasmussamarbetet, ett företag eller organisation inom Europa för "jobbskuggning". 

Vad kan du göra?

Inom personalutbyte kan du delta i arbetsplatsförlagd fortbildning, dvs jobbskuggning. Du följer då en kollega och ser hur de utför arbetet. Du deltar alltså inte själv aktivt i något arbete.

Du kan också delta i kurser, seminarier eller workshops som anordnas av mottagande lärosäte. Det måste då gälla fortbildning inom dina egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller ha ett endast allmänbildande syfte.

Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal. Dock är den vanligaste mottagarinstitutionen ett partneruniversitet. Du kontaktar själv den enhet/avdelning/institution du vill besöka. För ytterligare information kan du kontakta den utbyteskoordinator som har ett avtal med det partneruniversitet du vill besöka.  Aktuella erbjudanden av Staff Training Weeks hittar du här: Se aktuella erbjudanden.

Du kan också delta i konferenser med fokus på internationalisering och med seminarier som en stor del av programmet (exempel EAIE, European Association for International Education). Då är det viktigt att det framgår i din ansökan att seminarier har en tydlig anknytning till internationaliseringsarbetet på Stockholms universitet och särskild dina egna arbetsuppgifter. 

Kommissionens nya agenda för högre utbildning innehåller särskilda prioriteringar på att öka lärares färdigheter inom undervisning för att på så vis öka utbildningens kvalitet. Lärare och personal kan utföra kompetenshöjande aktiviteter där utvecklandet av nya pedagogiska metoder samt utveckling av kursplaner för lärare står i fokus. 

Möjligheten att skicka ut doktorander inom personalfortbildning finns. Aktiviteterna ska då vara kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid lärosätet (ej inom forskning).

Villkor

Följande villkor gäller för dig som vill delta i denna aktivitet:

 • Du är anställd vid Stockholms universitet.
 • Din chef ska godkänna mobilitetsperioden.
 • Mobilitetens längd ska vara 2 – 5 arbetsdagar (exkl. restid).
 • Mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
 • Senast en månad efter avslutad mobilitet ska du lämna in en rapport.
 • Du bibehåller din lön under mobiliteten.
 • Det finns särskilda medel att söka för personal med funktionshinder.

Programländer (giltiga länder/territorier att resa till)

Nedanstående länder kategoriseras som programländer och kan medverka fullt ut i Erasmus+:

 • De 28 EU-länderna
 • EES-länderna Island, Liechtenstein, Norge
 • Makedonien och Turkiet
 • ”Outermost regions”: Kanarieöarna, Madeira, Azorerna, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Saint-Martin och Saint-Barthélemy
 • Länderna och territorierna/ ”Overseas countries and territories”: Anguilla, Aruba, Bermuda, Bonaire, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Falkland Islands, French Polynesia, French Southern and Antarctic, Territories, Greenland, Montserrat, New Caledonia and Dependencies, Pitcairn, Saba, Saint Barthélemy, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Saint Pierre and Miquelon, Sint Eustacius, Sint Maarten, South Georgia and South Sandwich Islands, Turks and Caicos,Wallis and Futuna Islands

Finansiering

När man åker på personalutbyte får den egna institutionen ett bidrag som ska täcka bl a hotell och resekostnader. Beloppen som betalas ut är schablonbelopp som är bestämda av Universitets- och högskolerådet. Inga medel betalas ut direkt till personal och utbetalningen sker efter avslutad mobilitet. Om kostnaden blev lägre tillfaller överskottet institutionen och om kostnaden överskred schablonbeloppet får institutionen stå för mellanskillnaden.

Erasmusbidraget betalas ut till institutionen och består av två olika schablonbelopp:

BELOPP 1:

För hotell och traktamente tilldelas ett schablonbelopp enligt tabell. Resdagar kan rapporteras som arbetsdagar.

Se tabeller om belopp och avstånd (73 Kb)

BELOPP 2:

Resebidraget bestäms av resans längd (fågelvägen), vilket räknas ut med hjälp av verktyget Distance calculator:

Distance Calculator

I Distance calculator skriver du in din avreseort och därefter destinationen. Avståndet som räknas ut är det som du använder för att läsa tabellen (dvs. du mäter enkel väg, men avståndsbeloppet inkluderar tur och retur).

Ekonomihantering

Efter avslutat besök så gör man en reseräkning. Då får man ersättning för utlägg på nästkommande löneutbetalning enligt de regler som gäller för utbetalningar på Stockholms universitet. Sedan ber du ekonomiansvarig på din institution att skicka en internfaktura (IFP97) till Nasteha Mohamed, Studentavdelningen (670). På internfakturan ska summan som finns i ditt beslut anges. Kopior av biljetter med resedatum (inklusive boarding pass) ska bifogas.

Inga kostnader betalas ut direkt till deltagande personal.

Försäkring

Som anställd vid Stockholms universitet får du även en tjänstereseförsäkring genom Kammarkollegiet. Försäkringskort tillhandahålls genom institutionen efter godkänd ansökan. 
Kom även ihåg att beställa ett europeiskt försäkringskort från Försäkringskassan.

När måste du ansöka?

Ansökningar tas emot löpande besked lämnas inom två arbetsveckor efter inkommen ansökan.

Urval

Erasmusmedlen som kan beviljas är begränsade:

 • Först till kvarn.

Utlysning och ansökan

Du kan läsa utlysningen här ANSÖKAN

Frågor?

Frågor om personalmobilitet besvaras av Mascha Schepers, tel: 16 25 77