Inbjudan gäller vid följande partneruniversitet eller forskarinstitut:

  • Chinese Academy of Social Sciences, (CASS), Beijing, Kina 1-4 veckor
  • Peking University, Kina, upp till 10 veckor
  • Moscow State University Lomonosov, Ryssland, 2-4 veckor
  • St.Petersburg State University, Ryssland, 2-4 veckor
  • UNAM, Mexiko City, Mexiko (kunskap i spanska krävs) minst en månad

Enligt avtal står mottagande universitet för kostnader för bostad, i vissa fall även en dagsersättning, medan heminstitutionen (den utsändande institutionen vid Stockholms universitet eller forskaren själv) för resan och andra kostnader i samband med vistelsen.

Ansökan hittar du längst ner på sidan och ska lämnas minst tre månader innan det planerade besöket, på engelska, och innehålla:

  1. Stockholm University Staff Exchange Web Application Form (138 Kb)
  2. Curriculum vitae
  3. Kopior på korrespondens med värdinstitutionen angående vistelsen.
  4. Om resan gäller CASS, ev. önskemål om en resa inom Kina för forskningsuppgiften.
  5. Underskrift av prefekt/motsvarande.

Efter avslutad vistelse ska en kort rapport ska lämnas till Studentavdelningen senast en månad efter avslutat besök.

Skicka ansökan per e-post till:

Mascha Schepers
Internationell mobilitet, Studentavdelningen
E-post: mascha.schepers@su.se