Innan mobiliteten:

En lärare kan ansöka om att göra ett lärarutbyte genom Erasmus+ och ansöka om ett bidrag till mobilitet. Ansökan ska skrivas under av institutionens prefekt (eller motsvarande) då eventuella kostnader utöver bidraget ska betalas av institutionen. I beslutet som läraren får framgår hur stor summa som tilldelats (i euro). Det rör sig om två olika schablonbelopp, ett för resa och ett för hotell/traktamente. Summan som beviljas är alltså ett bidrag till mobilitet och tillfaller institutionen (aldrig direkt personen i fråga).

Efter mobiliteten:

När läraren kommit hem från mobiliteten är det viktigt ni skickar en internfaktura (IFP97) till Studentavdelningen så att institutionen får de medel som beviljats.

1) Läraren gör en reseräkning som vanligt efter en tjänsteresa. De får då ersättning för de utgifter som de har haft på sin nästkommande lön.
2) Ekonomiansvarig blir ombedd att skicka en internfaktura (IFP97) till ekonomen på Studentavdelningen (670).

På internfakturan ska det stå att den gäller ”Erasmus lärarutbyte” och ”ditt namn”. Den ska delas upp i två delar:
1. Schablonsumman för hotell och traktamente (5514)
2. Schablonsumman för resan (5512)

Observera att det alltid är schablonsumman som ska faktureras.

Ladda även upp reseräkningen, det är viktigt att flygbiljett (ut- och hemresedatum) finns med.

Om du är osäker på vilket belopp som ska faktureras, be att få ta del av beslutet antingen av läraren eller av Erasmus+ handläggaren på Studentavdelningen, tel 08-16 1418.