Ansökningsinstruktioner

Innan utbytet:

1. Hitta en mottagarinstitution. 

Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal. 

2. Få din mobilitetsperiod godkänd av din chef

De ansvarig person på din institution (prefekt eller motsvarande) måste godkänna deltagande i mobiliteten då eventuella överskjutande kostnader betalas av institutionen.

3. Gör ansökan 

Fylla i följande dokument:

OBS: EU Kommissionen kräver att det tydligt framgår i din ansökan

  • att mobiliteten har en tydlig anknytning till dina egna arbetsuppgifter 
  • innehållet av mobiliteten
  • vilka aktivitäter kommer genomföras (program)

Därför är det viktig att beskriva dina arbetsuppgifter och hur den mobiliteten kommer att påverka ditt arbete här. 

Samtliga signaturer måste finnas med. Skannad signaturer är tillräckliga. Om du ska dela i en kurs eller workshop räcker det om du ladda upp en registreringsbekräftelse.

Fylla i online-ansökan och ladda upp ifyllt och signerat Erasmus+ Proposed Mobility Programme: 

Ansökningar för EAIE kan lämnas in utan signaturen av värden (EAIE). Vi kommer att ge en förhandsbesked om finansieringen och signaturen kan kompletteras efter registreringen på konferensen. Dokumentet ska skickas då till info@eaie.org. När ni har fått signaturen, vänligen skicka dokumentet via e-post till mascha.schepers@su.se

Efter du har lämnat in din ansökan i databasen får du ett bekräftelsemejl som du ska skicka till mascha.schepers@su.se.

Besked lämnas inom två arbetsveckor efter inkommen ansökan. 

Erasmus+ Grant Agreement

Dokumentet "Erasmus+ Grant Agreement for Staff Mobility" ska skrivas under (som du får tillsammans med ett positivt beslut) och laddas upp i ansökningsportalen

Under utbytet:

4.  Få intyget "Certificate of Attendance" undertecknat
Innan hemfärd ska det mottagande lärosätet skriva under ett intyg

Efter utbytet:

5. Gör rapport online via Erasmus Mobility Tool.
All personal som har företagit en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Erasmus Mobility Tool.

6. Gör en reseräkning (institution) och internfakturera (Studentavdelningen).
Efter avslutat besök så gör du en reseräkning till din institution och bifogar alla kvitton. Då får du ersättning från din institution på nästkommande löneutbetalning enligt de regler som gäller för utbetalningar på Stockholms universitet.
Be ekonomiansvarig på din institution att skicka en internfaktura (IFP97) till Nasteha Mohamed, Studentavdelningen (670). På internfakturan ska summan som finns i ditt beslut anges. Kopior av biljetter med resedatum (inklusive boarding pass) ska bifogas.

Utbetalning: Inga utbetalningar sker direkt till deltagande personal

7. Lämna in "Certificate of Attendance" i ansökningsportalen

Frågor?

Frågor om personalmobilitet besvaras av Mascha Schepers tel: 16 25 77