Personalmobilitet på Utrecht universitet, Nederländerna, 9.-13.03.2015
Helena Bruzelius, Kommunikationsstrateg
Per Larsson, Redaktör/Kommunikatör
Kommunikationsavdelningen

Utvecklande utbyte med Utrecht universitet

Äntligen! Närmare tio år efter att jag hörde talas om möjligheten att åka på Erasmusutbyte blev tanken verklighet våren 2015. Tillsammans med en kollega vid kommunikationsavdelningen var jag en vecka vid Utrecht universitet i Nederländerna.  Kollegerna på kommunikationsavdelningen där berättade om olika aspekter av sitt arbete och gav oss kontaktpersoner inom olika fakulteter och annat verksamhet vid universitetet som vi besökte.  Vi höll även korta presentationen om Stockholms universitet och hur vi jobbar med kommunikation – och att döma av intresset från dem vi mötte så fick även de ut en hel del av att höra oss berätta om vårt arbete. Tillbaka i Stockholm var jag och min kollega fyllda med nya perspektiv, nyttiga tips, inspiration och fina minnen av de personer vi mött och en vacker stad.

Några tips om du vill på utbyte:

  • Tänk noga igenom vad du vill ha ut av utbytet
  • Vilket universitet/institution kan vara lämpligt att besöka utifrån de syften jag har?
  • Var ute i god tid med din planering och skrivande av ansökan.
  • Förankra dina planer med chefen. Kanske hen även kan föreslå besöksmål eller frågor att titta på.
  • Se till och boka så många möten som möjligt innan resan dvs ha en i god tid planerad/ förberedd agenda
  • Ta chans att etablera kontakter om tillfälle ges. Att det blev Utrecht berodde till stor del på ett besök vi fick från Utrecht universitet för ett år sedan. Vi etablerade då kontakter med dem och då var det enklare att ta kontakt när det var aktuellt med utbytet.