Personalmobilitet på Westminster University (School of Law), Storbritannien 04.-08.05.2015

Karin Edman, Controller
Ida Söderberg Tah, Administrativ chef,
Områdeskansliet för HJS, Juridiska fakultetskansliet

 

 

 

 

Westminster University består av flera campusar. Vi besökte fyra av dem, Little Titchfield Street, Wells Street, Regent Street samt New Cavendish street.

I programmet ingick möte med personer från olika enheter/avdelningar. Dessa avdelningar ingår i fakulteten för Social Sciences and Humanities, i vilken Law School är en enhet. Vi fick en fin överblick i hur universitetet och fakulteten är organiserad, hur de olika enheterna jobbar samt hur den ekonomiska strukturen ser ut. Utöver det diskuterade, och jämförde, vi även hur de arbetar med sina studenter och hur ersättningen till universitetet för studenterna görs och beräknas.

De personer och avdelningar vi besökte var, förutom vår kontaktperson under veckan Suzanne Jenkins från Faculty Support Office, School of Law och Julia Chryssostalis (som ordnade vårt program), International and Erasmus Academic Co-ordinator, School of Law.