Det här är precis vad Daniel Yencken och Karin Persson på Studentavdelningen har gjort. Här kan du läsa om deras erfarenheter:

Universidad Católica de Murcia Foto: Karin Persson
Universidad Católica de Murcia i Spanien

Internationellt arbete i vår verksamhetsplan

Stockholms universitet ska, enligt den långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering (Ytterligare fokus på internationella arbetet). I februari beslutade Rektor om Global Engagment – en långsiktig plan för Stockholms universitets arbete med internationalisering (Global Engagement plan).

 
 

Höja utbildningskvaliteten

Stockholms universitet är med i programmet Erasmus+ som ska bidra till att höja kvaliteten inom utbildning och leda till en större öppenhet mellan utbildningar i olika europeiska länder. Erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder ger möjlighet att utveckla och stärka vår kompetens och därmed vår verksamhet.

Fortbildning utomlands

Erasmus+-personalfortbildingen är ett stipendieprogram som ger dig som är anställd på Stockholms universitet möjlighet att ansöka om finansiering för att genomföra fortbildning inom egna arbetsuppgifter utomlands. Som anställd vid Stockholms universitet har du möjlighet att besöka ett universitet som deltar i Erasmussamarbetet, alternativt ett företag eller en organisation i Europa för så kallad jobbskuggning. Personalfortbildningen utomlands omfattar en kortare peiod på två till fem arbetsdagar. 

Nyfiken och lockad att åka på utbyte?