Personalfortbildning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Anställd
 6. Internationell mobilitet
 7. Personalfortbildning
 8. Personalfortbildning och International Weeks i Europa

Personalfortbildning och International Weeks i Europa

Inom ramen för Erasmus personalfortbildning kan du t ex delta i partneruniversitetens "Erasmus Staff Week" eller jobbskugga, dvs att du följa en kollega och ser hur de utför arbetet.

Vad kan jag göra?

Internationaliseringen ska genomsyra alla verksamheter som inkluderar alla medarbetare, inte bara dem som jobbar t.ex. som utbyteskoordinatorer. Inom ramen för Erasmus+ personalfortbildning kan du t ex delta i partneruniversitetens "Erasmus Staff Week" eller jobbskugga. Du kan använda iMotions länk nedan för att hitta en lämplig fortbildning i ett Erasmus+ land. Vi också laddar upp information och länk till annonser vi får från partners och andra som erbjuder fortbildningar. Vi vet dock inte om kvalitet.

Exempel på vad du kan göra: 

 • Om du deltar i en vecka för din yrkesgrupp skulle den veckan ha direkt koppling till ditt arbete och ger dig möjligheten att få nya idéer.
 • Att delta i en temavecka ger dig också möjligheten att bygga upp ett internationellt nätverk och skapa kontakt med kollegor från andra lärosäte. När du träffar kollegor från andra universitet i Europa kan du besöka dem nästa gång för jobbskuggning för att lära dig hur de jobbar i t.ex. Frankrike. 
 • Om ni har många internationella forskare/doktorander/studenter behöver du kanske förbättra din engelska. 
 • Om din institution jobbar med ett Erasmusprojekt eller internationellt program behöver du kanske en kurs om EU-finansiering eller vill besöka en av medlemmarna inom projektet. 

Det finns också möjlighet att besöka ett av era partneruniversitet och gör jobbskuggning där: Avtalsdatabas. Om man kontaktar partneruniversitet ska du tydligt skriva vilken verksamhet du vill lära dig mer om och vem du vill besöka. 

Viktig är att du motiverar i din ansökan varför du ska delta precis i den veckan. Det kan vara allmänna anledningar eller speciella. Då är det också viktigt att du skriver vad du jobbar med. Du ska visa en tydlig koppling mellan ditt jobb här på SU och aktiviteterna inom mobiliteten (se också checklista längs ned). 

Jobbskuggning

Inom personalutbyte kan du delta i arbetsplatsförlagd fortbildning, dvs jobbskuggning. Du följer då en kollega och ser hur de utför arbetet. Du deltar alltså inte själv aktivt i något arbete.

Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal. Dock är den vanligaste mottagarinstitutionen ett partneruniversitet. Du kontaktar själv den enhet/avdelning/institution du vill besöka. För ytterligare information kan du kontakta den utbyteskoordinator som har ett avtal med det partneruniversitet du vill besöka.  Avtalsdatabas: https://su.moveon4.de/publisher/5/eng

Kommissionens nya agenda för högre utbildning innehåller särskilda prioriteringar på att öka lärares färdigheter inom undervisning för att på så vis öka utbildningens kvalitet. Lärare och personal kan utföra kompetenshöjande aktiviteter där utvecklandet av nya pedagogiska metoder samt utveckling av kursplaner för lärare står i fokus. 

Jobbskuggning inom Civis – en europeisk universitetsallians

Stockholms universitet deltar i universitetsalliansen Civis – European Civic University Alliance som för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa. Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Inom alliansen ska program och kurser tillgängliggöras för studenter på övriga Civis-universitet och nya gemensamma utbildningar byggas upp.

Medel finns att söka för besök vid något av lärosätena inom Civis. Jobbskuggning vid alliansens lärosäten kan vara ett väldigt bra sätt att lära känna partnerlärosäten och deras utbildningar. Ett besök på partneruniversitet ger möjlighet att t.ex. utveckla nya kurser och samarbeten med kollegor inom Civis.

Mer information om CIVIS hittar du på

Konferenser

Du kan också delta i konferenser med fokus på internationalisering och med seminarier som en stor del av programmet (exempel EAIE, European Association for International Education). Då är det viktigt att det framgår i din ansökan att seminarier har en tydlig anknytning till internationaliseringsarbetet på Stockholms universitet och särskild dina egna arbetsuppgifter (ej inom forksning). 

Conference: Skills gained through Erasmus +, Brussels

Final conference of the Erasmus skills project

Date: 30th of June  - 1 July 2020

More information can be found here: Program

Registration is mandatory and can be done through eventbrite
The conference will focus on the support for student mobility before, during and after their mobility experience & the support university teachers and practitioners can provide Erasmus students for a more conscious soft skills acquisition. 
The focus of the conference will be:

 • Identifying skills gained through student mobility.
 • Recognition and validation of skills.
 • Connecting skills with curricula.

The Keynote speech will be provided by Darla Deardorff on:  
“The Value of Mobility: Building Intercultural Competence for Students' Success"

Workhop

We offer an additional workshop on the 1st of July for participants who wish to dig deeper into the topic of supporting students through their mobility experience and how to embed the learning objectives and skills gained through mobility more closely into the curriculum. 

The agenda of the workshop can be found here: Workshop.

Participation fee: 150 EUR and covers 

 • Access to the Conference on 30th of June 2020
 • Access to the 3 Workshop sessions on 1st of July 2020
 • Dinner on 30th June 2020
 • Lunch on the 1st of July 2020

Registration of the workshop can be done through the same link as the conference on eventbrite

Do not hesitate to contact us in case you have any questions: erasmus.skills@uam.es

Erasmus Staff Weeks

Du kan också delta i kurser, seminarier eller workshops som anordnas av mottagande lärosäte. Det måste då gälla fortbildning inom dina egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller ha ett endast allmänbildande syfte.

På IMOTION (Integration and Promotion of Staff Training Courses at Universities across Europe) kan du söka Erasmus+ personalfortbildningar som erbjuds i andra Erasmus+ länder. Target groups som du kan söka bland inkluderar academic and student affairs, ICT, PR and communication, libraries and learning centres, HR, Finance and accounting, och Research and development, samt International relations och "other". IMotion också erbjuder möjlighet att hitta eller erbjuda jobbskuggning (men fortbildning i form av s.k. staff training weeks är mycket mer utvecklad).

IMOTION staff training database: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Staff Weeks som inte är publicerade på IMOTION:

University of Applied Sciences Upper Austria

Date: 21 - 30 April

Registration: https://www.fh-ooe.at/en/international-staff-training-week/staff-training-week/application

We are hosting this event specifically for selected VIP partners and given our long-term partnership with your valued institution it would be our pleasure hosting you and/or your colleagues. The programme will be offered especially for the following target groups:

 • Research & Development
 • Faculty
 •  Marketing
 • Study Programme and General Administration
 •  International Relations

Kurser

OBS: Erasmus+ bidraget kommer inte att täcka kostnaden för kurserna. Om kostnaden för resan och kurspaketet kommer att överskrida schablonbeloppet får institutionen stå för mellanskillnaden. Vänligen se: Finansiering

POSTPONED: The Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Spain

CIVIS International Staff Training Week on "Spanish for Administrative Purposes"

Date: June 8th-13th 2020

Fee: 350 €

Application Deadline: March 31st

Program

Application

The objective of the course is to offer specific training of specialized Spanish language used by University administrators. By working with terminology in a wide range of university areas, participants will increase their ability to communicate in Spanish in specialized areas to colleagues as well as in general. The course consists on 15 lecture hours, plus cultural and networking activities

European University Foundation

Workshop on Erasmus+ projects preparation

The workshop will provide space for project teams to write Erasmus+ KA2 project proposals under the expert guidance of EUF project coordinators.

Registration: https://uni-foundation.eu/workshop-on-erasmus-project-preparation/

Språkkurser i Barcelona

The Staff Training Courses are opened to all University staff.

http://www.spainbcn.com/

Fee: 350 € (price includes Courses, learning material, 2 afternoon activities)

Deadline: 2 weeks before the course starts.

Dates: http://www.spainbcn.com/

For more information, please contact StaffTraining@SpainBcn.com.

Universitat Politecnica de Valencia

Språkträning: ETSIAMN STAFF TRAINING PROGRAMME for Administration Staff

http://staffmobility.eu/staffweek/8th-adm-valencia-training-job-shadowing

Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (Spain)

Train the Trainer

Date: 19 - 13 October 2020

Registration fee: € 800

Registration: http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/sucti/ 

The “Train the Trainers” course is an intensive full-week training course which aims to train other university administrative staff in the most important aspects of internationalisation, so they can raise awareness and shift the internal culture of their institutions towards internationalisation and thus create systemic change.

 • The Train the Trainers programme will provide trainers with all the tools they need to give courses on internationalisation at their home institutions, and

 • help them bring about the much-needed systemic change towards Internationalisation in their own institutions.

 • Train the Trainers: https://suctiproject.com/sucti-training-unit/train-the-trainers/ 

Dorea Educational Institute

http://dorea.org/erasmuscourses/

ShipCon

http://shipcon.eu.com/erasmus-ka1-training-courses/

Observera att både Dorea och Shipcon verkar erbjuda liknande, om inte samma, kurser. Kurserbjudande uppdateras löpande på deras webbsidor.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Studentavdelningen

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 3
 

Omslagsbild på broschyr om lärarmobilitet och personalfortbildning Foto: Mostphotos/Yes Racom

Lärarmobilitet och personalfortbildning

Vad finns det för möjligheter?