1. Välkommen till Stockholms universitet 
2. Organisationen
3. Rollen
4. Arbetsmiljön
5. Klimatfärdplanen
6. Så håller du dig uppdaterad

Kortadress till webbsidan är: www.su.se/nyanstalld

 1. Välkommen till Stockholms universitet (2 filmer 2+3 min)

Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten, är Stockholms universitet ledande inom forskning och utbildning inom humanvetenskap och naturvetenskap.

 

 

En film på engelska om Stockholms universitet:
Stockholm University - a leading center for higher education and research.

 

 

2. Organisationen (1 film 2,5 min)

Om Stockholms universitets uppdrag och organisation.

 

Läs mer
•    Så styrs Stockholms universitet>> 
•    Universitetets ledning>>

3. Rollen (1 film 4 min)

Om att vara anställd vid en statlig myndighet.

 

Läs mer
•    Den statliga värdegrunden (Statskontoret)>>
•    Begreppet allmän handling>>
 

4. Arbetsmiljön (1 film 4 min)

 

Läs mer
•    Lika villkor (gäller studenter)>>
•    Arbetsmiljö och lika villkor>>
•    Säkerhet och krishantering>> 

5. Klimatfärdplanen

Stockholms universitet ska bli koldioxidneutralt, d.v.s. ha nettonollutsläpp, senast 2040. Klimatfärdplanen visar vägen dit.

 

Läs mer
    •    Stockholms universitets klimatfärdplan>>
    •    Film; Explainer om koldioxid>>

6. Så håller du dig uppdaterad

Stockholms universitet är stort. Det kan vara svårt att få en överblick och kunna lyfta blicken från det specifika sammanhang där du själv verkar. Få andra perspektiv på vårt gemensamma uppdrag genom att hålla dig uppdaterad.

•    Nyhetsbrev för medarbetare inkl. ”ledningen har ordet">>
•    Universitetets nyhetsbrev (externt)>> 
•    Panorama - digitala medarbetarträffar>>
•    Rektorsblogg>>
•    Forskningsnyheter>> 
•    Utbildningsinformation och studentrekrytering>> 
•    Universitetsfakta (extern)>>