Flera av utbildningarna erbjuds vid olika tillfällen under vår- och höstterminen. Det går ofta även att ordna separata utbildningstillfällen för en specifik grupp om så önskas.

För information och anmälan till samtliga utbildningar 

(För att se alla aktuella kurser/utbildningar klicka på länken ovan. Sedan i det nya fönster som öppnas, välj "Personalutveckling" (i listmenyn VÄLJ KATEGORI) och klicka sedan på "SÖK" uppe till höger). 

 

Brandsäkerhet

Flera aktuella utbildningar inom brandsäkerhet erbjuds nu under hösten 2019 t.ex.:

Grundläggande brandutbildning

General fire safety course (in English)

Utrymningsledare (på svenska)

Brandskyddsansvarig

Brandskyddskontrollant

Evacuation leader (in English)

Utbildning för arbetsmiljöombud/skyddsombud

 

Första hjälpen och hjärt/lungräddning

För information och anmälan till samtliga utbildningar

 • L-ABC-utbildning (första hjälpen)
 • HLR samt AED-hjärtstartare (hjärt/lungräddning, samt introduktion på hjärtstartare)
 • D-HLR-utbildning på hjärtstartare (hjärt/lungräddning med hjärtstartare)

Lab-säkerhet

För information och anmälan till samtliga utbildningar

 • Work environment and safety in the lab (in english)
 • Föreståndare för hantering av brandfarlig vara
 • Radiation safety (in english)
 • Biosäkerhet - GMM, GMO och biologiska agens
  Biosafety
 • KLARA inventerarutbildning (på svenska)
  KLARA inventory officer training (in english)

Krisplanering samt krisövning

Enligt SU:s krisplan ska varje instution/enhet ha en utarbetad krisplan. I krisplanen ska tydligt framgå vem som gör vad om något allvarligt inträffar. Behöver ni hjälp/stöd att arbeta fram denna plan kontaktar ni Fastighetsavdelningen, säkerhetsansvarig vid Stockholms universitet. Har ni upprättat en krisorganisation kan säkerhetsansvariga även hjälpa till och genomföra övningar för att testa hur väl er organisation fungerar.

För frågor angående säkerhetsrelaterade tjänster 

Kontakta Fastighetsavdelningen:
säkerhetschef/strateg, Nellie Grenius: nellie.grenius@su.se eller ring: 08-16 11 51.