Flera utbildningar erbjuds vid olika tillfällen under vår- och hösttermin. Men det går även att ordna separata utbildningstillfällen för en specifik grupp om så önskas. Vänligen kontakta sektionen för miljö och säkerhet.

För information och anmälan till samtliga utbildningar » 

 

Brandsäkerhet

Aktuella utbildningar inom brandsäkerhet som erbjuds under hösten 2020:

Allmän brandskyddsutbildning »

Utrymningsledare »

Evacuation leader (course in English)»

Brandskyddsansvarig »

Brandskyddskontrollant »

Fire protection inspector (course in English)»

Föreståndare brandfarlig vara »

För önskemål om separata utbildningstillfällen, för specifik grupp, eller kurser på engelska. Vänligen kontakta Thomas Markdalen, brandsäkerhetssamordnare: thomas.markdalen@su.se
 

Första hjälpen och hjärt/lungräddning

 • L-ABC-utbildning (första hjälpen)
 • HLR samt AED-hjärtstartare (hjärt/lungräddning, samt introduktion på hjärtstartare)
 • D-HLR-utbildning på hjärtstartare (hjärt/lungräddning med hjärtstartare)
   

Laboratoriesäkerhet

 • Work environment and safety in the lab (in english)
 • Föreståndare för hantering av brandfarlig vara
 • Radiation safety (in english)
 • Biosäkerhet - GMM, GMO och biologiska agens Biosafety
 • KLARA inventerarutbildning (på svenska) 
  KLARA inventory officer training (in english)
   

Krisplanering samt krisövning

Enligt SU:s krisplan ska varje instution/enhet ha en utarbetad krisplan. I krisplanen ska tydligt framgå vem som gör vad om något allvarligt inträffar. Behöver ni hjälp/stöd att arbeta fram denna plan kontaktar ni Fastighetsavdelningen, säkerhetsansvarig vid Stockholms universitet. Har ni upprättat en krisorganisation kan säkerhetsansvariga även hjälpa till och genomföra övningar för att testa hur väl er organisation fungerar.

För frågor angående säkerhetsrelaterade tjänster 

Kontakta Nellie Grenius, säkerhetschef: nellie.grenius@su.se eller ring: 08-16 11 51.