Introduktionsdagen kommer att ge dig en värdefull information om universitetets organisation, utbildning och forskning, dina rättigheter och skyldigheter som anställd. Du kommer även få lyssna till några av våra forskare. Dagen ger dig också möjlighet att träffa kollegor och företrädare för universitetets olika verksamheter.

Obs! Utbildningen ges på svenska, engelskt tillfälle erbjuds i höst. 

Mer information om anmälan

Du kommer att hälsas välkommen av Rektor och universitetsdirektören som ger en introduktion till vår organisation. Vidare kommer du att stifta bekantskap med vad det innebär att vara anställd på Stockholms universitet och du får bland annat inblick i vårt jämställdhetsarbete, arbetsmiljöarbete, säkerhetsarbete samt miljöarbete.

Anmäl dig senast den 21 april. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Anmälan sker via den här länken

Kontaktperson: Kristina Löfstedt, kristina.lofstedt@su.se