På kontaktpersonsträffarna går representanter från Personalavdelningen igenom aktuella frågor inom området HR och lön vid Stockholms universitet. Som administrativ chef och handläggare kommer du att få möjlighet att träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter från olika verksamheter vid universitetet. 

Medverkar på utbildningen gör ansvariga medarbetare från Personalavdelningen.

Mer information och anmälan

Målgruppen för kontaktpersonsträffen är institutionernas administrativa chefer och personalhandläggare. Begränsat antal platser, anmälan krävs för deltagande på kontaktpersonträffen.

Klicka här för att komma till anmälningssidan. Vid anmälan, ange roll och institution under rutan övrigt.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Cathrine Nygren, cathrine.nygren@su.se, på Personalavdelningen.