Stockholms universitet ska uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare samt att vår rekryteringsprocess ska vara tydlig och effektiv. Vi ska följa de lagar och regler som gäller samt arbeta enhetligt och strukturerat med vår rekryteringsprocess.

Beskrivning av utbildningen

De olika delarna i Rekryteringsutbildningen är:

  • Att anställa i staten
  • Stockholms universitets rekryteringsprocess
  • Grunder i annonsutformning och intervjuteknik ( praktiska övningar ingår)

Anmälan och mer information

Ansvariga för kursen är personalavdelningen på Stockholms universitet. Kursen riktar sig till rekryterande chefer, personalhandläggare och andra som arbetar med rekrytering av teknisk administrativ personal och är avigftsfri. Men observera att din institution kommer att faktureras 500 kr om du uteblir utan att lämna återbud i förväg.

Max antal deltagare är 15 personer. 

Anmäl dig till Rekryteringsutbildningen via den här länken

Kontaktpersoner;

Anna Ohlsén, tfn: 16 36 89, Anna Ohlsén

Kristina Löfstedt, tfn: 16 33 02, kristina.lofstedt@su.se