Kommunikation

Kommunikationsutbildningar

Utbildningar inom kommunikation såsom medieträning för forskare och administrativa chefer, Polopolyutbildning för huvudredaktörer och webbredaktörer, webbstugor, redaktionella utbildningar etc, erbjuds av Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen.

Kontakt

Kommunikationsutbildningar
annakarin.haspe@su.se

Medieträning
press@su.se

Polopolyutbildning
su.se/polopolyutbildning

Webbstugor centrala webbredaktörer
suwebb@su.se

Webbstugor huvudredaktörer
annakarin.haspe@su.se