Kommunikation

Kommunikationsutbildningar

Utbildningar inom kommunikation såsom medieträning för forskare och administrativa chefer, Polopolyutbildning för huvudredaktörer och webbredaktörer, webbstugor, redaktionella utbildningar etc, erbjuds av Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen.

Kontakt

Medieträning
press@su.se

Polopolyutbildning
su.se/polopolyutbildning

Utbildningar i SEO, att skriva och juridik på internet
marie.jackalin@su.se

Webbstugor webbredaktörer inom förvaltningen och huvudredaktörer i kärnverksamheten
suwebb@su.se