Under en halvdag kommer vi varva teori med praktiska case-diskussioner för att skapa förutsättningar för dig som chef att bedriva ett aktivt och effektivt rehabiliteringsarbete på din arbetsplats. Vi kommer att gå igenom lagar och regler, begrepp och definitioner, hur man kan arbeta med dessa frågor i praktiken samt tips på vilket stöd man kan få.

Anmälan dig genom att klicka på den här länken

Tid och plats

Tid: 5 december klockan 9–12

Plats: mer information kommer

Syfte med utbildningen

Syftet är att ge dig som chef kunskaper och verktyg för att kunna bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete i enlighet med arbetsgivarens ansvar samt SU:s rehabiliteringspolicy, riktlinjer och rutiner.

Målgrupp

Prefekter/motsvarande samt chefer/medarbetare med skriftligt fördelat ansvar för rehabiliteringsuppgifter. 

Mer information

Kamila Jonsson, kamila.jonsson@su.se, Personalavdelningen 
Anna-Karin Huggare, anna-karin.huggare@su.se, Personalavdelningen