Vinterbild från Frescati, foto: Niklas Björling

Att vara doktorand kan vara ett spännande, men också komplicerat och utmanande arbete. Att tiden för doktorandstudier är begränsad, kan också upplevas som en stressfaktor. Det är lätt att stressen smyger sig in i vardagen och skapar orostankar om framtiden och hur det ska gå.

Universitetets doktorander ges möjlighet att under våren 2020, genomföra ett program för stresshantering. Papillys forskningsbaserade digitala stressprogram är framtaget för att förebygga stress och skapa en högre förmåga att hantera livets alla utmaningar – både på och utanför arbetet. Utbildningen är på svenska.

Digitalt stresshanteringsprogram och ledarledda träffar

Programmet syftar till att ge deltagaren ökad kunskap och förmåga att hantera stress och verktyg att kunna leda sig själv till ett mer hälsosamt liv. 

Programmet bygger på ett digitalt stressprogram i åtta sessioner som varvas med ledarledda träffar i mindre grupper under programmets genomförande. Genom programmet och de ledarledda träffarna kommer deltagaren få stöd och hjälp för ett ökat välmående och en mer balanserad tillvaro.

Upplägg och datum

Programmet har uppstart den 5 februari 2020 och pågår under hela vårterminen med avslutning den 3 juni. Nedan hittar du datum för uppstart, gruppträffar och avslutning. Observera att du som anmäler dig måste kunna medverka vid samtliga kurstillfällen. . 

  • Uppstart med Introduktionsföreläsning: 5 februari 2020, 9.00-11.00, Nordenskiöldsalen
  • Gruppträff 1: 3 mars 2020, Bergsmannen 
  • Gruppträff 2: 3 april 2020, Bergsmannen
  • Gruppträff 3: 11 maj 2020, Bergsmannen
  • Avslutning och utvärdering 3 juni 2020, 9.00-11:00.

Deltagarna kommer att delas in i fyra mindre grupper som träffas tre gånger under kursens gång. Tiderna för grupperna är samma alla tre gruppträffstillfällen:

  • Grupp 1: 9.00-10.00
  • Grupp 2: 10.30-11.30
  • Grupp 3: 13.00-14.00
  • Grupp 4: 14.30-15.30

Språk: Svenska

Introduktionsföreläsning leds av Anders Tengström, leg. psykolog och docent, Karolinska Institutet. Gruppträffarna sker i grupper om 25 personer. Varje tillfälle är 60 minuter långt och leds av Caroline Seblad och Marika Jonmar från Ninfea Ledarutveckling AB. 

I det digitala åtta-stegs programmet styrs tid och takt av deltagaren själv, men riktlinjen är ett steg i veckan. Deltagaren leds genom en snitslad bana med interaktiva övningar och varje steg beräknas ta 30-45 minuter. 

Anmälan och kontakt

Programmet är avgiftsfritt och riktar sig till doktorander.

Anmälan sker via den här länken

Vill du veta mer om programmet? Klicka på länken för att se en film från Papilly om stressprogrammet. Se filmen här

Programansvarig: Kamila Jonsson, kamila.jonsson@su.se