Syftet är att ge dig som arbetar med personaladministration grundläggande/nya rutiner och processer i PA-systemet Primula.

Efter utbildningen ska de institutioner som har deltagit i utbildningen direkt börja använda de nya funktionerna.

Obs! Medtag bärbar dator, då datorer inte finns att tillgå i lokalen.

Målgrupp 

Anställda som på institutionsnivå eller motsvarande aktivt arbetar med
personaladministration och/eller personalfrågor, ex. personalhandläggare, ekonomihandläggare och administrativa chefer och som ännu inte gått denna utbildning.

Tid och plats

Tid: Den 4 december kl. 09.00–16.00.

Plats: Meddelas senare

Deltagare och medverkande

Deltagare: Endast en deltagare per institution.

Medverkande : Medarbetare vid Personalavdelningen.

Kostnad och anmälan

Kursen är avgiftsfri, fika ingår. Observera att din institution kommer att
faktureras 500 kr om du uteblir utan att lämna återbud i förväg.

Anmälan görs via den här länken

Fågor besvaras av Ellen Sharma, ellen.sharma@su.se.