Personalutveckling

Seminars to support PhD-students Autumn 2020

The seminars to support PhD-students aims to strengthen and support doctoral students to lead themselves and to manage high performance requirements. Furthermore the seminars aims to provide opportunities for exchange with other doctoral students.

Seminarieserie för doktorander VT 2021

Seminarieserien syftar till att stärka och stödja doktorander att leda sig själva och att hantera höga prestationskrav. Vidare syftar seminarieserien till att tillhandahålla doktorander produktivitets- och stresshanteringsverktyg samt ge möjlighet till utbyte med andra doktorander.

EU-flaggor. IFEELSTOCK

Personalfortbildning utomlands

Finansiering för två till fem dagars utlandsvistelse för inspiration och utveckling.