Universitetet har tagit fram en seminarieserie för doktorander. Seminarieserien fångar upp de utmaningar och prestationskrav som doktorander kan uppleva och ger dem verktyg att hantera problemen som de kan stöta under doktorandtiden. Seminarieserien har ett främjande perspektiv där den personliga utvecklingen står i centrum. Syftet med seminarieserien är att skapa förutsättningar för doktorander att bli klara med sina doktorandstudier i tid och må bra på vägen. 
 

Målgrupper

Seminarieserierna riktar sig till två olika målgrupper:

 1. nyantagna doktorander
 2. doktorander som nått halvvägs och/eller närmar sig slutet av sina studier.

 

Innehåll för nyantagna doktorander

 • Doktorandrollen, att sätta mål för forskarutbildningen
 • Projektledning: från vad till hur – att skriva en avhandling och bli klar i tid, samt få verktyg för att komma igång med skrivandet
 • Akademiska produktivitetsverktyg: 80/20; slutproduktfokus; unit-metoden
 • Akademisk skrivande
 • Kunskap och råd inom ämnena stress och stresshantering
 • Att vara anställd och samtidigt student
 • Lika villkor under studierna
 • Skapa nätverk mellan doktorander

 

Datum

Tid

Medverkande

Den 8 februari 10–13 Åsa Burman, Finish on time
Den 16 februari   9–12 Jörgen Pellbäck, Feelgood
Den 1 mars 10–13 Åsa Burman, Finish on time
Den 29 mars 10–13 Åsa Burman, Finish on time
Den 13 april   9–12 Carl-Axel Holmgren, Personalavdelningen, &
Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen
Den 26 april 10–13 Åsa Burman, Finish on time

 

Anmälan

Anmäl dig via länken: anmälan, grupp 1.

 

Innehåll för doktorander som nått halvvägs och/eller närmar sig slutet av sina studier

 • Att planera tiden effektivt, från vaga visioner till konkreta mål, samt följa upp delmål
 • Akademiska produktivitetsverktyg: 80/20; slutproduktfokus; unit-metoden
 • Akademisk skrivande
 • Kunskap och råd inom ämnena stress och stresshantering
 • Handledning och byte av handledare
 • Stödet från biblioteket under studietiden
 • Att vara anställd och samtidigt student
 • Lika villkor under studierna
 • Skapa nätverk för att hjälpa varandra
   

Datum             

Tid

Medverkande

Den 9 februari   9–12 Åsa Burman, Finish on time
Den 24 februari   9–12 Jörgen Pellbäck, Feelgood
Den 2 mars   9–12 Åsa Burman, Finish on time
Den 17 mars   9–12 Jörgen Pellbäck, Feelgood
Den 23 mars 10–11.30 Maria Weurlander, Institutionen för pedagogik och didaktik
Den 24 mars   9–11 Emil Erixon m.fl., Universitetsbiblioteket
Den 30 mars   9–12 Åsa Burman, Finish on time
Den 13 april    9–12 Carl-Axel Holmgren, Personalavdelningen, &
Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen
Den 22 april    9–12 Jörgen Pellbäck, Feelgood
Den 4 maj   9–12 Åsa Burman, Finish on time
(Prel. den 6 maj   9–12 Jörgen Pellbäck, Feelgood)

 

Anmälan

Anmäl dig via länken: anmälan, grupp 2.

 

Avgift och antal platser

Zoomseminarierna är avgiftsfria. Det finns totalt 30 platser i varje grupp.
 

För mer information

Ansvarig för zoomseminarierna: Karin Steffensen, Personalavdelningen, karin.steffensen@su.se.

Programadministratör: Amanda Sundgren, Personalavdelningen, amanda.sundgren@su.se.