Personalutveckling

EU-flaggor. IFEELSTOCK

Personalfortbildning utomlands

Finansiering för två till fem dagars utlandsvistelse för inspiration och utveckling.