Personalutveckling

Seminars to support PhD-students

The seminars to support PhD-students aims to strengthen and support doctoral students to lead themselves and to manage high performance requirements. Furthermore the seminars aims to provide opportunities for exchange with other doctoral students.

Friskvård för tanken – stresshanteringsprogram för doktorander

Stress är en av vår tids stora utmaning och ofta drabbar det engagerade personer med höga ambitioner, som brinner för sin uppgift. Universitetets doktorander ges möjlighet att under våren 2020, genomföra ett program för stresshantering. Läs mer och anmäl dig nedan.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Detta är en halvdagsutbildning riktad dig som chef! Under utbildningen utgår vi från den skriftliga fördelningen av arbetsmiljö- och lika villkorsuppgifter, samt det rehabiliteringsansvar som åligger oss som arbetsgivare.

EU-flaggor. IFEELSTOCK

Personalfortbildning utomlands

Finansiering för två till fem dagars utlandsvistelse för inspiration och utveckling.