Mer information och anmälan till kursen: Brandskyddsansvarig »

Kursinnehåll

  • Lagen om skydd mot olyckor

  • Bakgrunden till rollen som brandskyddsansvarig

  • Hur du kommer igång med brandskyddsarbetet

  • Hur man genomför systematiskt brandskyddsarbete

  • Vilka ansvarsområden brandskyddsansvarig kan få

  • Samverkan med brandskyddskontrollanter

  • Dokumentation

 

Kontakt

För önskemål om separata utbildningstillfällen, för specifik grupp, eller kurser på engelska. Vänligen kontakta Thomas Markdalen, brandsäkerhetssamordnare: thomas.markdalen@su.se