Alla anställda vid Stockholms universitet med universitetskonto har tillgång till SISU och kan se utbildningar på sin egen institution. För att få utökad behörighet i SISU som utbudsredaktör, redaktör eller beslutsfattare krävs deltagande i en SISU-utbildning. Dessutom krävs att en undertecknad behörighetsblankett inkommer till Ladokgruppen.

Kursen "SISU grundutbildning" vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta, ange gärna detta i din anmälan.

Om du får förhinder, meddela det via ladok@su.se eller per telefon

08-16 39 89 (må-to, kl. 10-11).

Anmälan till utbildningarna sker på samma sätt som till våra Ladokutbildningar. För att kunna anmäla dig behöver du först skapa ett konto.

Skapa ett konto för anmälan

Anmälan

Blankett för anhållan om behörighet i SISU.
 

Tillsvidare ges våra SISU-utbildningar via webb, 

i verktyget Zoom.

 

Kursutbudet hösten 2020

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med det årliga utbildningsutbudet till utbildningskatalogen, samt löpande under året skapa utbildningstillfällen.
Studierektorer och annan personal som deltar i arbetet med att ta fram kursplaner och utbildningsplaner.

  • 19 augusti, kl 9-12,
  • 28 oktober, kl 9-12

Kursutbudet 2021 (anmälan ej öppen)

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med det årliga utbildningsutbudet till utbildningskatalogen, samt löpande under året skapa utbildningstillfällen.
Studierektorer och annan personal som deltar i arbetet med att ta fram kursplaner och utbildningsplaner.

  • 27 januari, kl 9-11.30
  • 24 mars, kl 13-15.30
  • 26 maj, kl 9-11.30
  • 18 augusti, kl 9-11.30
  • 13 oktober, kl 13-15.30
  • 8 december, kl 9-11.30

Övrigt:

Ladokutbildningar

Antagningens utbildningar NyA-webben