Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin
Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin

Linda Carlsson, kommunikationschef, hann precis sjösätta den nya webben innan hon nu går vidare till nytt jobb – hon och hennes medarbetare är att lyckönska!
Kommunikation, både extern och intern, är en av de riktigt stora utmaningarna för ett universitet, där verksamheten är så komplex och målgrupperna så många. Att webblanseringen går hand i hand med andra åtgärder för att se över, modernisera och förbättra universitetets kommunikation i flera avseenden är därför ingen slump. Bland annat görs en översyn av den samlade kommunikationen, för att skapa bättre synergier mellan kärnverksamheten och den centrala förvaltningen i kommunikationshänseende.
En ytterligare åtgärd är att Universitetsnytt som tidigare meddelats har pausats, och i dess ställe har Nyheter för medarbetare kommit. Visserligen är kommunikationen enkelriktad i ett nyhetsbrev – men man kan heller aldrig informera nog i en stor organisation. Det är också min förhoppning att det under vinjetten ”Ledningen har ordet” ska finnas utrymme det personliga uttrycket, för reflektion och tankar från oss i universitetets ledning, som kan bidra till känslan av ett Stockholms universitet.
 

Detta är en text skriven av rektor Astrid Söderbergh Widding under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.