Ledningen har ordet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Anställd
  6. Ledningen har ordet

Att vara doktorand under en pandemi

När vi under hösten 2019 eller i början av 2020 planerade vår forskning och undervisning liksom mycket annat som skulle hinnas med under året, var det inte med tanke på att det skulle bli snart sagt tvärstopp i vårt resande eller att vi knappast skulle träffa våra kolleger i det som nu heter IRL (in real life). Alla medarbetare har drabbats hårt av de förändringar coronaviruset tvingat oss till i vår arbetsvardag, men våra doktorander tillhör tvivelsutan en särskilt utsatt grupp. 

En effektivare lärarutbildning

Tidigare i höst presenterade Riksrevisionen en granskning av Stockholms universitets styrning av ämneslärarutbildningen.

”Ett första, avgörande steg mot ett nytt format i tiden”

Så är då äntligen Stockholms universitets nya webbsidor utlagda. Den nya webben införs stegvis – allt är inte klart än, och det finns alltid finslipningar av olika slag att göra. Men detta är ändå ett första, avgörande steg mot ett nytt format i tiden, som bättre kommunicerar universitetet och kan göra dess verksamhet – både forskning och utbildning – rättvisa.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

Press och redaktion

E-post: redaktion@su.se