Ledningen har ordet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Anställd
  6. Ledningen har ordet
Astrid Söderbergh Widding

Autonomi och frihet nyckelfrågor för framtiden

Vi närmar oss slutet av år 2020 och ingenting är sig likt detta år. För oss lärosäten är autonomin och den akademiska friheten viktigare än någonsin, två globala nyckelfrågor som har ifrågasatts under året.

Att vara doktorand under en pandemi

När vi under hösten 2019 eller i början av 2020 planerade vår forskning och undervisning liksom mycket annat som skulle hinnas med under året, var det inte med tanke på att det skulle bli snart sagt tvärstopp i vårt resande eller att vi knappast skulle träffa våra kolleger i det som nu heter IRL (in real life). Alla medarbetare har drabbats hårt av de förändringar coronaviruset tvingat oss till i vår arbetsvardag, men våra doktorander tillhör tvivelsutan en särskilt utsatt grupp. 

En effektivare lärarutbildning

Tidigare i höst presenterade Riksrevisionen en granskning av Stockholms universitets styrning av ämneslärarutbildningen.

”Ett första, avgörande steg mot ett nytt format i tiden”

Så är då äntligen Stockholms universitets nya webbsidor utlagda. Den nya webben införs stegvis – allt är inte klart än, och det finns alltid finslipningar av olika slag att göra. Men detta är ändå ett första, avgörande steg mot ett nytt format i tiden, som bättre kommunicerar universitetet och kan göra dess verksamhet – både forskning och utbildning – rättvisa.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

Press och redaktion

E-post: redaktion@su.se