Erasmus-programmet, Bologna-processsen och Horizon Europe är bara några exempel: EU har redan fundamentalt förändrat högskolesektorn. Nu flyttar man fram positionerna ytterligare, med nya mål och ny finansiering. Vi åker till Bryssel för att försöka reda ut vad de senaste initiativen betyder för svenska högskolor och universitet. 

  • Rektor om internationella utbytens betydelse för universitetens utveckling
  • Sophia Eriksson, ansvarig för allt arbete som rör högre utbildning vid EU-kommisionen, förklarar EU:s strategier för de europeiska universiteten
  • François Heinderyckx, professor vid Université Libre de Bruxelles och ansvarig för universitets arbete med CIVIS-alliansen, diskuterar alliansernas betydelse för universitetens framtid och ger konkreta exempel på vad CIVIS åstadkommit under sina första tre år

Panorama Europa-special släpps 3 maj 08.00!