Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet. ST har cirka 95.000 medlemmar organiserade i avdelningar som i de flesta fall motsvarar en myndighet, statligt bolag eller stiftelse. ST är en demokratisk organisation där medlemmarna väljer representanter på olika nivåer, motionerar om frågor och erbjuds forum för att påverka både centralt och lokalt. Fackförbundet STs högsta beslutande organ är kongressen som hålls vart fjärde år. På kongressen deltar ombud från de olika avdelningarna tillsammans med förbundsstyrelsen och revisorer.

STs medlemmar finns i människors vardag och har all anledning att känna sig stolta över sin arbetsinsats. De flesta anser att det faktum att de arbetar på medborgarnas uppdrag ger extra arbetsglädje. Fackförbundet ST jobbar för att arbetsglädjen i ännu högre grad ska genomsyra medlemmarnas vardag på jobbet och kämpar därför för bättre lön och villkor, mer utveckling och inflytande, bättre samarbete, fler spännande och meningsfulla arbetsuppgifter och gott ledarskap.
 

Fackförbundet STs sektion vid Stockholms universitet

Vid de flesta myndigheter inom ST inom universitets- och högskoleområdet finns en sektion. Sektionen är ditt lokala fack, dit du som medlem i första hand skall vända dig då du behöver hjälp i fackliga frågor. Sektionen förhandlar direkt med arbetsgivaren, både vad gäller löner och det som kallas för individärenden.

Varje år bjuds våra medlemmar in till sektionens årsmöte. Då väljs sektionsstyrelse och man diskuterar också den lokala verksamheten. På årsmötet kan du påverka hur dina förtroendevalda skall sköta sitt uppdrag.

Sektionsstyrelsen vid Stockholms universitet 2020/2021

Ordförande:  Alejandra Pizarro Carrasco (Institutionen för språkdidaktik)
Vice ordförande:  Camilla Gamrell (Institutionen för språkdidaktik)
Ordinarie ledamöter:

Daniel Emanuelsson (Institutionen för material- och miljökemi)

Sandra Hellstrand (Ekonomisk-historiska institutionen)

Christophe Premat (Romanska och klassiska institutionen)

Helen Eyice (Studentavdelningen)

Björn Johansson (IT-avdelningen)

Ersättare:

Daniel Bergvall (Forsknngstöd)

Christina Edelbring (Institutionen för pedagogik och didaktik)

Sandra Daum (Institutionen för socialt arbete)

Jessica Guidmiui (IT-avdelningen)

Zakaria Lemmouh (Institutionen för språkdidaktik)

Revisor:

Camilla Lilius (Studentavdelningen)

Lotta Berglund (IT-avdelningen)

Revisorsersättare: Isolina Kjellin (Specialpedagogiska institutionen)

 

Valberedning

Sigrid Mollander (Sammankallande - Fysikum)
Maria Tullgren Pearman (Romanska och klassiska institutionen)
Andrés Rivarola Puntigliano (Nordiska Latinamerikainstitutet vid Romanska och klassiska institutionen)

Kontaktuppgifter »

Aktivitetskalender »

Nyheter »

Facebook - Fackförbundet ST vid Stockholms universitet