Saco-S-rådet har sin bas i Småbrukarhemmet, Universitetsvägen 5.

För vidare information, gå in på www.saco.su.se.