Föreningen omfattar studievägledare vid Stockholms universitet och STUFs främsta uppgift är att företräda studievägledarna och bevaka deras intressen. En annan uppgift för STUF är att vara ett socialt forum och ett diskussionsforum.

Till de årliga årsmöten och aktiviteter är alla studievägledare eller de som har studievägledaruppgifter varmt välkomna. Förutom temat ges det då tillfälle till fria diskussioner om stort och smått som rör vårt arbete.

För att kunna ingå i styrelsen måste man dock vara Saco-ansluten, t.ex. till SULF.

Exempel på aktiviteter STUF har fokuserat på de senaste åren:

  • Diskussion kring hur vi studievägledare kan arbeta med samverkan.
  • Bevakning av de nya riktlinjerna för studievägledare vid Stockholms universitet, och diskussion av studievägledares roll, ansvarsområden och status.
  • Medlemsbrev om utvecklingssamtal, där vi även puffat för att ta upp studievägledarens närvarorätt i institutionsstyrelse och beredande organ för utbildningsfrågor.
  • Årlig sommaravslutning med mingel, för utbyte av tankar under friare former.

För mer detaljerad info om föreningens uppgifter och organisation se 'Stadgar för Studievägledarföreningen vid Stockholms universitet.

Är du intresserad? Klicka här för att ange dina kontaktuppgifter, eller kontakta Paula Jokela, paula.jokela@aces.su.se, ordförande.