Alla anställda är välkomna som medlemmar. Det gäller även personer som var anställda vid universitetet då de pensionerades. Även doktorander och gästforskare är välkomna som medlemmar oavsett om de har anställning eller inte. Övriga medlemskap kan beviljas av styrelsen i särskilda fall.

Medlemskap innebär att du har ett passerkort, vanligtvis kopplat till ditt ordinarie inst/avd-kort, så att du kan komma in till lunchserveringen och till särskilda evenemang. Medlemmar har också möjlighet att hyra klubbens lokal (se under Boka kvällsaktivitet).

Medlemskap kostar 300 kr för kalenderår (1/1–31/12)

Gör så här:

  1. Betala in avgiften på klubbens plusgiro 20 25 42-7 (med namn och institutionsnamn)
  2. Klicka på REGISTRERA och fyll i formuläret.

Inom cirka två veckor kan ditt ordinarie passerkort användas i dörren till klubbens lunchservering i Manne Siegbahnvillan. Externa medlemmar samt andra utan kort får hämta ut sitt kort mot uppvisande av legitimation på Stockholm universitets Servicecenter (nu i hus D plan 4, snart också i Arrhenius labb), ny regel pga GDPR.

Befintliga medlemmar får sedan en faktura, skickas ut i december innevarande år alt januari nya året. Antingen betalar medlemmen avgiften och fortsätter vara medlem, alt skriver (till adressen nedan) och säger upp eller vilar sitt medlemskap.

Vill du veta mer om detta eller avsluta ditt medlemskap kontaktar du registerhållare Maria Svärd Baker på, maria.baker@su.se

Här på webbplatsen hittar du information om vilka aktiviteter som är på gång.

Än en gång, Välkommen!