Kvällstid

Som medlem kan du också boka klubbens lokaler för egna kvällsarrangemang. Kontakta restauratören för mer information via e-post bokafakultetsklubben@hors.se

Vid bokning vänligen ange:

  • datum och tid
  • betalsätt, ange institution vid fakturering
  • ev namn på värd, om annan än beställaren (obs! någon i sällskapet MÅSTE vara medlem, se förklaring här nedan)

Om du som bokar inte är medlem, men ska vara kontaktperson/beställare/samordnare/mottagare av svar osv - boka med kopia till personen som givit dig uppdraget på din inst/avd/enhet, ex.vis professor XXX som då givetvis MÅSTE vara medlem och också delta i arrangemanget, alt vara värd.

 

Kom när det passar - spontan AW!

Medlemmar kan också komma in i klubbens lokaler också vid andra tider än lunch! Tanken är att det ska vara möjligt att i köket själv kunna ta något att äta och dricka. Mer om hur det går till hittar du i klubbens lokaler, där du också hittar prislistan (pärm finns framtagen alt i köket). KOM IHÅG att kolla att inget kvällsarrangemang pågår om du går till lokalen på kvällen!

ONSDAGAR är oftast avsatt som AW (After Work) för medlemmar antingen som ren AW-kväll då ingen föranmälan krävs eller Pubkväll med talare eller provning (då inbjudan skickas ut via epost, krävs föranmälan) - vilka dessa onsdagar är ser du nedan. Övriga obokade kvällar, inkl resterande onsdagar, är fria att boka och bokningarna görs som vanligt via HÖRS.

Vid bokade AW-kvällar om ni blir fler i sällskapet, 5-10 personer eller fler, hör av er så vi kan ordna att det finns tillräckligt med mat och dryck på plats, görs till fakultetsklubben@su.se

Observera att det kan tillkomma bokningar med kort varsel.

Länkar till BOKA LUNCH och BOKADE DATUM 2020