Ordförande: Margareta Törnqvist, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Enheten för ekotoxikologi
Ledamot: Karin Bergmark,  Sociologiska institutionen
Ledamot: Mona Blåsjö, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska Nordiska språk                                                                       

Ledamot: Leif Järlebark, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Kassör: Ann Nielsen, Institutionen för biokemi och biofysik
Sekreterare: Inga Horndahl, tidigare Samverkansavdelningen, sektionen för relationer och evenemang, konferensservice

Registerhållare och webbmaster: Maria Svärd Baker, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd