Fakultetsklubben ska vara en naturlig och trivsam mötesplats för all universitetspersonal. För att främja kontakterna mellan universitetets alla anställda anordnas olika aktiviteter, exempelvis föreläsningar och pubkvällar.

Klubben invigdes den 23 april 2003 av rektor Gustaf Lindencrona som också tagit initiativ till klubben. Tio hedersmedlemmar finns, nämligen Gustaf Lindencrona, Örjan Skeppstedt, Karl-Axel Boström, Maria Ibsén, Inger Löfroth, Päivi Juvonen, Anders Colmsjö, Kåre Bremer, Monica Svensson, Susanne Lundgren och Lena Gerholm.

Klubbens stadgar finner du på förstasidans nedre del,

klicka på Stadgar så kommer du till dem