Högskoleföreningen

2019 firar Högskoleföreningen 150 år

Styrelsen för Högskoleföreningen har beslutat att högtidlighålla grundandet av föreningen, vilket skedde i oktober 1869. Konstituerande möte ägde rum i Börssalen den 20 oktober. Några dagar dessförinnan, den 14 oktober, hade samma 76-mannagrupp undertecknat ett upprop om insamling av medel till stöd för en högskola i Stockholm.

Högskoleföreningen - Stockholms universitets vänförening

Högskoleföreningen i Stockholm bildades formellt i oktober 1869, efter flera års politiskt och privat lobbande för en högskola i huvudstaden. Samtidigt gick en inbjudan ut till allmänheten om att lämna bidrag till upprättandet av en sådan. Insamlingen gick till en början trögt, men efter några år lossnade det, och 1874 redovisas ett insamlat belopp om cirka en halv miljon. Föreningens starke man, revisionssekreteraren Albert Lindhagen, förutspår stolt högskolans snara tillkomst.

Kontakt

Högskoleföreningen

Postadress:
Högskoleföreningen
Stockholms universitet
Spökslottet
106 91 Stockholm

E-post: hogskoleforeningen@su.se

Sekreterare
Maud Hagqvist, telefon 070-532 58 98