Högskoleföreningen 150 år

Stockholms högskola bildades 1877 och den första föreläsningen hölls 1878. I de diskussioner som föregick bildandet fanns starka krafter för att Stockholms högskola skulle vara en akademi för fritt kunskapssökande utan examinationer och fri från de regler som gällde universiteten. Det växande behovet av utbildade tjänstemän ledde dock till att högskolan år 1904 fick sin första examensrätt. Tanken var att när högskolan väl kommit till och dess framtid var tryggad skulle Högskoleföreningen kunna upplösas. Men föreningen finns ännu kvar, nu som en vänförening till Stockholms universitet.

Föreningen värnar om Stockholms högskolas och Stockholms universitets historia

Högskoleföreningen är till för alla som är intresserade av universitetets samlade verksamhet. Föreningen har normalt ett vårmöte och ett höstmöte ofta i någon av universitetets nya eller ombyggda lokaler. Rektor berättar om universitetets aktuella verksamhet och föreningen delar ut priser till årets bästa doktorsavhandlingar, nominerade av fakulteterna. Mötena avslutades med supé och är trevliga tillfällen att träffa gamla vänner från universitetet. Föreningen värnar om Stockholms högskolas och Stockholms universitets historia och stöder olika projekt inom detta område. Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Den som vill bli medlem är välkommen att fylla i DETTA FORMULÄR.

 

Välkommen som medlem!